Подробно описание

 • Обособена вътрешна мрежа със защитна стена
 • Виртуални сървъри в DMZ
 • Собствен DNS сървър
 • Собствен Web сървър
 • Собствени SMTP и IMAP/POP3 сървъри
 • Публичен уебсайт/портал
 • Вътрешен уебсайт/портал
 • Неограничен брой събдомейни
 • Собствен DB сървър
 • Неограничен брoй бази данни (MySQL и/или Postgre)
 • Собствен LDAP сървър
 • Централизирана система за аутентикция
 • FTP сървър
 • Собствен Version Conrtol сървър
 • Централизирани хранилища със Subversion (SVN)
 • Trac или Redmine мениджмънт система
 • Интеграция на хранилищата с мениджмънт системата; repo browser
 • Web системи за управление нa потребителите (phpLdapAdmin) и базите данни (phpMyAdmin и phpPgAdmin)

Това е списък на по-важните, според нас, системи. При нужда от нещо допълнително, не се колебайте да ни попитате.