Общо описание

 • Интернет офис инфраструктура
 • Вътрешна и външна защитна стена
 • Паралелно копиране на данните (RAID 1)
 • Централизирани файлови сървъри
 • Централизирана система за потребители
 • FTP сървър
 • Електронна поща
 • Web директории
 • Възможност за презентационен уебсайт или уеб портал
 • Защитена интернет комуникация
 • Мениджмънт система (Trac)
 • Интернет офис инфраструктура - цялостна мрежа; окабеляване на офиса и настройване на безжична мрежа. Изграждането на правилна мрежова инфраструктура е от голямо значение за скоростите на локалната мрежа. Хардуерът, който изпозлва B.R.O.S. предоставя възможност за до 1000Mbit трансфер на данни във вътрешната (кабелна) мрежа.
 • Вътрешна и външна защитна стена - защитната стена филтрира трафика от и към вътрешната мрежа. С нейна помощ може да ограничавате, разрешавате и пренасочвате достъп от и до определени компютри или части от мрежата.
 • Централизирани файлови сървъри - освен възможността за споделяне на части от твърдите дискове на отделни компютри (вече широко достъпна функция), B.R.O.S има и централизирани файлови сървъри, достъпни от всеки компютър във вътрешната мрежа.
 • FTP сървър
 • Електронна поща
 • Централизирана система за потребители - използвайки тази функционалност Вие получавате:
  1. Уникален потребител за всеки служител във Вашата B.R.O.S. ситема.
  2. Различни нива на достъп до сървърите, файловата им структура и работните станции.
  3. Web директории - персонална директория на файловият сървър за всеки потребител. Може да бъде видима по https и да бъде използвана дистанционно (извън вътрешната мрежа).
  4. Различни нива на достъп до уеб директориите.
 • Защитена интернет комуникация - изграден VPN и включен SSL за повечето услуги.
 • Мениджмънт система - B.R.O.S. предлага Trac; удобна и гъвкава уеб мениджмънт система

Вскичи останали услуги също са включени в ситемата. Те не оказват влияние на производителността на сървъра, нито пък на скоростта на мрежата или на файловия трансфер.